Bệnh và thuốc

Ngày Parkinson Thế Giới 11.04 và Nhóm Người Bệnh ParkinsonNhóm họp và nhìn lại những việc đã làm được và những việc cần làm trong thời gian sắp tới #benhparkinson #nhomparkinson …

Nguồn: https://nhathuocvietduc.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.