Bệnh và thuốc

Cách Trị bệnh Đốm đen, vàng lá, nấm… Trên cây Hoa Hồng.🌹🌹🌹🌹🌹.. Mùa mưa bão 🌧🌧🌧 Anh Chi cần phải thường xuyên phòng bệnh cho cay,
💝ve sinh vườn nhà sạch sẽ để tranh vàng lá đốm lá.
❤. Nativo… Và Anvil. La thuốc 💊💊 đặc trị : thán thư, vàng lá , đốm lá , sương mai, va các loai nấm bệnh…
💝

🇻🇳
🌺

Nguồn: https://nhathuocvietduc.vn/

Được gắn thẻ , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.