Bệnh và thuốc

Người học Phật phải làm thế nào để khởi phát tâm thành kính, hiếu thuận? Hòa Thượng Tịnh Không

Người học Phật phải làm thế nào để khởi phát tâm thành kính, hiếu thuận? Hòa Thượng Tịnh Không Trích: Vấn Đáp Học Phật, tập 23/110 – Hòa Thượng Tịnh Không Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Thời gian: 2007 Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật-đà Hồng Kông Chuyển ngữ: BBD Pháp Âm Tuyên Lưu Diễn đọc: Phật tử…

Tiếp tục đọc